Gyakran Ismételt Kérdések

Rövid, intenzív, segítő-fejlesztő módszer, amelynek célja általában a hatékonyabb kommunikáció fejlesztése. A segítséget kérőt (klienst) rövid videofelvételek segítik a saját sikeres interakcióik megfigyelésében. Ezeket a felvételeket és a megbeszéléseket képzett videotrénerek készítik és vezetik.

Egy rövid angol nyelvű filmet itt tekinthet meg róla. Magyar felirattal pedig itt

A videofelvételek ott készülnek, ahol a problémás helyzetek normális esetben is megtörténnek, előfordulnak, tehát a valós helyszínen készülnek – otthon, iskolában, munkahelyen, így azon alapul, ami valójában történik.

0-105 éves korig bárkinek, aki emberekkel foglalkozik.

A videotréner készít egy kb. 10-30 perces felvételt a résztvevők közötti interakcióról – ez lehet felnőtt-felnőtt, felnőtt-gyerek kommunikációs helyzet. A videotréner kiválaszt néhány részletet, amelyen a kommunikáció legjobb példái láthatóak, és ezeket mutatja meg a kliensnek a visszajelző beszélgetésen. A videotréner és a kliens megnézik a jeleneteket és alaposan átbeszélik őket. A kliensek észreveszik és megfigyelik, hogy milyen pozitív kommunikációs elemekkel rendelkeznek, és azt is átgondolják, hogyan tudnak ezekre építeni a továbbiakban. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg a kitűzött célt el nem érik. A visszajelzésnél a videotréner kombinálja az érvelő és a vizuális gondolkodást, tehát egyaránt dolgozik a hatékony interakciók alapelveivel és az észleléssel. Az üzenetet több csatornán közvetíti, így a videotréning során a szó és a kép összekapcsolódik.

A videotréning folyamata 2-3 hónapig tart heti egyszeri találkozás esetén. Az első interjút követő videofelvétel elkészítése után általában 5-6 nappal történik meg a visszajelző beszélgetés, majd az újabb felvétel és megbeszélés ismétlődik 3-5 alkalommal. A család otthonában, vagy az osztályteremben, vagy a munkahelyen körülbelül 30 perc interakciót filmezünk, amelyet a videotréner otthon elemez abból a célból, hogy a visszajelző beszélgetéshez a legalkalmasabb részleteket kiválogassa. Általában 1 órát vesz igénybe, hogy a kiválasztott sikeres interakciós jeleneteket a klienssel megbeszéljük a visszajelző ülésen. A visszajelző ülések száma nagymértékben függ a segítséget kérő igényeitől, a probléma megoldásának nehézségétől.
Tapasztalataink szerint 3-5 alkalom elegendő szokott lenni látható eredmény, a kívánt változás és a kitűzött cél eléréséhez. Természetesen menet közben folyamatos a konzultáció, és csak akkor folytatódik a közös munka, ha a kliens igényli azt.

A segítséget kérők azáltal, hogy visszanézik magukat a felvételeken sokkal tudatosabbá válnak saját hatékony kommunikációs készségeiket illetően. A szituációkról alkotott saját nézőpontjukat a videotrénerrel megbeszélik. A videotréner kliensei magabiztossá válnak, a kapcsolataik, interakcióik és viselkedésük nagymértékben fejlődnek, ahogyan változtatnak a kommunikációs stílusukon.

Tanulhatunk a hibáinkból, de ha ismételten a dolgok negatív oldalára fókuszálunk, ez előbb-utóbb kritikaként jelenik meg, és megrontja a videotréner és a segítséget kérő kapcsolatát. A videotréning a fejlődő, sikeres interakciós készségekre fókuszál, amelyeket arra használunk, hogy a negatív interakciókat helyettesítsük. Ez arra irányítja a kliens figyelmét, hogy annak megértésében, tudatosságában fejlődjön, hogy mi az, ami működik nála. Legyen tudatában annak, amit jól csinál, ahogyan annak is, hogy az miért és kinek jó, illetve hogyan hat a környezetére mindaz, amit sikeresen alkalmaz.

A módszer hatékonyságát számos kutatás bizonyította és bizonyítja. Például Fukkink (2008) 29 tanulmányból álló meta-analízise kimutatja, hogy a videós visszajelzések szignifikánsan pozitívabb hatást gyakorolnak a szülői viselkedésre, a szülői attitűdre és a gyermek fejlődésére mint más segítő módszerek.

További kutatási eredmények azt mutatják, hogy:

•              pozitívan átkeretezi a résztvevők önmagukról alkotott észlelését

•              megváltoztatja az interakciós mintákat

•              csökkenti a résztvevők stressz-szintjét

•              egymás kölcsönös megértése fejlődik.

A felvételeket elsősorban az láthatja, aki maga is látható a felvételeken. A szakmai továbbképzés és a szolgáltatás magas színvonalának biztosítása érdekében a felvételeket szűk szakmai körben rendszeres szakmai konzultációra kell vinni. A konzultáció vagy szupervíziós csoport résztvevőit titoktartási kötelezettség terheli.
A kliens és a videotréner között más egyedi írásos megállapodás is születhet a felvételek bemutatására vonatkozóan pl. konferencián történő bemutatás.
A fentieken kívül bárki más csak a felvételen látható felnőttek írásos engedélyével tekintheti meg a felvételeket!

Természetesen nem! Munkatársunk minden érintett felnőtt írásbeli engedélyét kéri még az első felvétel elkészítése előtt. Fontos a gyerekek hozzájárulása is. Az első beszélgetés során a videotréner meggyőződik arról, hogy ezt miként lehet megszerezni.

Természetesen valamennyire megváltozik. Sok apró dolog azonban ugyanúgy megtörténik, mintha a kamera nem is lenne jelen, többnyire olyan viselkedéselemek, amelyeknek az ember nincs tudatában. Ezek elégséges információt biztosítanak a videotréninghez. Amilyen viselkedés a felvételen látszik, arra a segítséget kérő képes, annak a hatását is látja, és ha valódi segítséget kérővel dolgozunk, akkor nincs jelentősége annak, hogy más időpontokban másként is történhet. Nem akadálya az eredményes videotréningnek, ha nem minden pontosan ugyanúgy zajlik a felvétel időpontjában, mint máskor.

A családban készített felvételeket megkaphatják a felnőttek vagy a videotréning befejezése után letörlik a felvételeket. Az iskolai és egyéb felvételek a rajtuk látható személyek személyiségi jogainak védelme érdekében a videotrénereknél maradnak. Ha a kliens szeretné megőrizni a felvételeket, munkatársunk a hozott hordozóra szívesen átmásolja azokat vagy azok egy részét.

A videotréning módszerének hazai elterjesztéséért, a szolgáltatás minőségéért, a szakemberek képzéséért Magyarországon a Magyar Videotréning Egyesület felelős. Az Egyesület munkatársai videotrénert közvetítenek, ill. azt is megmondják a segítséget kérőnek, hogy lakóhelyéhez legközelebb hol találhat a videotréning módszerével dolgozó szakembert.

Magyar Videotréning Egyesület
Mobil: 20-3443090
E-mail: vig@videotraining.hu

A videotréning egy egész rendszert megmozgató folyamat.
A videotréning alkalmazásának díjazása többféle lehet:

  1. A képzésben részt vevő szakemberek (videotréner-jelöltek) képzésük részeként dolgoznak a módszerrel, a tőlük kapott videotréninges segítség költségmentes.
  2. A diplomás videotréner munkadíja családok és segítő szakmákban dolgozók (pedagógus, egészségügyi, szociális területen dolgozó) számára szekvenciánként (felvétel, elemzés, visszajelzés) kerül kiszabásra.
  3. A diplomás videotréner munkadíja teamek, vállalatok számára a teljes folyamatra nézve kerül díjazásra.
    Az első megbeszélés térítésmentes Önnek. Ekkor a videotréner a problémából segít felállítani egy képpel fogható célt és tájékoztatja a folyamat menetéről. Ezen az alkalmon dönthet arról, hogy vállalja-e az együttműködést.

A videotréner képzés bemeneti feltétele egy akkreditált 30 órás bevezető kurzus elvégzése. Ezt követően legalább két fő jelentkezésével indul el a 4 féléves videotréner képzés. Alapvetően online páros, csoportos szupervíziók és szakmai műhelyek keretében zajlik. Részletesebben a Képzési programokon belül tájékozódhat erről.