Az egyesület

A Magyar Videotréning Egyesület 1998-ban alakult, célja a videotréning módszerének magyarországi adaptálása. 1999 márciusától indult el a hazai trénerek képzése holland trénerek irányításával. A programot a Holland Királyság Külügyminisztériuma támogatta a kelet-európai országok társadalmi átalakulását segítő MATRA program keretében. Ez a támogatás tette lehetővé, hogy a módszert közvetlenül holland oktatóktól, rendszeres szupervízió mellett sajátíthassák el a trénerek.
2001-ben védték meg videotréner diplomájukat az első magyar trénerek, Budapesten és Szegeden. Közülük néhányan a módszer oktatóivá váltak külön szupervizori képzésben való részvétel után, amelyre a MATRA Program utolsó szakaszában került sor. A MATRA program 2001-ben zárult le. Egyesületünk 2001 szeptemberétől önállóan működik.

AZ EGYESÜLET CÉLJAI

A lakosság (különös tekintettel a családokra és a gyermekekre) mentális egészségének, életminőségének megóvása és javítása, a veszélyeztető tényezők feltárása, kezelése.
A gyermekekkel és felnőttekkel kapcsolatos problémák esetén segítséget nyújtani családoknak, pedagógusoknak és intézményeknek.
Az Egyesület céljait a videotréning módszerének magyarországi adaptálása, terjesztése és továbbfejlesztése révén kívánja elérni.
Továbbá célja olyan tevékenységek és programok kidolgozása és megszervezése, amelyek a videotréning és más társ szakmák módszereit megismertetik, népszerűsítik; a videotrénerek, a videotréner-jelöltek és egyéb szakmákban dolgozók fejlődését és együttműködését támogatják.

A videotréning célja a segítséget kérő megerősítése, a trénerek az aktivizálásra helyezik a hangsúlyt. A módszer a szülők és a segítő szakmákban dolgozók, illetve az emberekkel dolgozó bármely szakember lehetőségeire irányítja a figyelmet, belső erősségeit támogatja és nem a hibákat keresi. A magyar nyelvbe még nem beépült „empowerment” koncepciójából indul ki. A kapcsolatfejlesztő módszer nagyon jól használható a kommunikáció javítására felnőtt-felnőtt kapcsolatokban is, team-munka fejlesztésére, szervezetfejlesztésre, szituatív vezetési stílus megerősítésére.

A MÓDSZER HAZAI ADAPTÁLÁSÁNAK INDOKOLTSÁGA

A videotréning alapelvei a partneri szemlélet, a családi és közösségi erőforrások feltárása, a szakmák közötti együttműködés, a pozitív pszichológia és pedagógia szemlélete, rendszerszemléletű megközelítés. Ezek pontosan azok az alapelvek, amelyekre a korszerű hazai és nemzetközi törekvések alapulnak, és teljes mértékben összhangban vannak az Európai Unió által megfogalmazott prioritásokkal.
A módszer a videotechnikát hívja segítségül:

  • a vizualitás kreatívan és újszerűen segíti a nevelési és kommunikációs helyzetek jobb megértését
  • segíti a reflektív gondolkodás fejlesztését
  • hatékony visszajelzési lehetőség készségeiket fejleszteni kívánó szakembereknek
  • hatékony terjesztési lehetőségeket jelent

Kiemelt fontosságú a képzés interdiszciplinaritása, az, hogy különböző segítő szakmákból vannak trénereink. Ez azért fontos Magyarországon, mert eddig jellemzően elkülönülten és erős hierarchiában dolgoztak a különböző szakemberek. Az interdiszciplináris jelleg hozzájárul mind a szolgáltatások mind a képzés színvonalának emeléséhez, és nem utolsó sorban ahhoz, hogy az eddig hierarchikusan egymásra épülő szakterületek szakemberei partnerként működjenek együtt.