Elhunyt Dr. Sallai Éva

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Sallai Éva 2020. 01. 13-án elhunyt.

Dr. Sallai Éva – „A Reflektív”

Videotréner-szupervizor, az egyesület elnöke, szakmai vezetője, alapító tagja, az iskolai program vezetője

Egyetemi oktató, pedagógiai kutató, családterapeuta, analitikusan orientált és személyközpontú csoportvezető

2001-ben lett szupervizor, azóta folyamatosan képzett videotrénereket. Az iskolai és családi videotréning módszer alkalmazása mellett, az alap- és érzékenyítő kurzusok oktatója volt mind a pedagógusképzésben, továbbképzésben, a gyakorlatvezető mentortanárok képzésében (Eszterházy Károly Főiskola, Eger), mind az iskolapszichológusok mesterszintű képzésében (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár). Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola oktatójaként ismertette meg a hallgatókat a Video Interaction Guidance alapjaival. 2011-től szervezte az Interakcióelemző Kutatóműhelyt az egri főiskolán.

1976-ban a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán orosz-pedagógia szakos általános iskolai tanári, majd 1981-ben az ELTE-én okleveles pedagógia szakos diplomát szerzett. PhD. fokozatot 2003-ban a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolában kapott. 1976-1988 között az Országos Oktatástechnikai Központban szerkesztőként és osztályvezetőként tevékenykedett. 1988-tól dolgozott a felsőoktatásban; 1988-90 között Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola oktatója, 1992-2005 között a Színház- és Filmművészeti Egyetem óraadó egyetemi docense, 1990-2007 között a Pannon Egyetem egyetemi docense volt. 2005-től a Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományi Karán vendégoktató. A Magyar Videotréning Egyesület szakmai vezetőjeként Dr. Sallai Éva nevéhez köthető a videotréning módszer magyarországi adaptálása, terjesztése és szupervizorként iskolai videotrénerek képzése. 2008-tól az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Tanszékének főállású oktatója lett, majd 2010-2013 között tanszékvezető egyetemi docense, a tanárképzés intézményi felelőse. Ehhez kapcsolódóan hozta létre a Mestertanár Videoportált, amely évekig támogatta a tanárképzést. Fontosnak tartotta az osztálytermi interakciók elemzésének, a professzionális tanári kommunikációnak, az egyéni és csoportos beszélgetésvezetésnek, a szociális kompetenciák fejlesztésének hangsúlyozását a tanárképzésben. Oktatóként és témavezetőként kezdettől fogva bekapcsolódott a Neveléstudományi Doktori Iskola munkájába. Dr. Sallai Éva nyugdíjba vonulása után is aktív szerepet vállalt a pedagógusképzésben. 2018-ig a Tanárképzők Szövetsége Mentori Szakosztályának elnöke volt. Szakmaisága és elhivatottsága példaként szolgál kollégái és tanítványai számára.

További hírek

VIG Hungary védjegyünk

Magyar nemzeti védjegybejelentést tettünk a „VIG HUNGARY” szómegjelölésre. Tekintettel arra, hogy a ‘videotréning’ leíró jellegű kifejezés, nincs benne megkülönböztető jelleg, és mai értelmében többnyire online,

Részletek >>